No 2 (2006)

Table of Contents

TOURISM AND THE ECONOMY IN TOURISTIC COUNTRIES LIKE GREECE PDF
Karagiannis STEFANOS, Alexandru NEDELEA 5-13
STRATEGIC MARKETING – DIRECTION OF THE TOURISM DEVELOPMENT IN THE GLOBALIZATION PROCESS PDF
Karolina ILIESKA 14-17
STRATEGII ALE DEZVOLTǍRII TURISMULUI DE AFACERI ÎN ROMÂNIA PDF
Gabriela STǍNCIULESCU, Gabriela ŢIGU 18-22
PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN TURISM – CONSIDERAŢII ASUPRA REGLEMENTĂRILOR EUROPENE ŞI ROMÂNEŞTI PDF
Valentin NIŢĂ 23-27
POLITICS IN TOURISM DEVELOPMENT IN SUCEAVA DISTRICT PDF
Cristian Valentin HAPENCIUC, Vasyl F. KYFYAK 28-31
MĂSURAREA RISCULUI ACTIVITĂŢII AGENTULUI ECONOMIC DIN TURISM PDF
Mihai POPESCU 32-36
STRATEGII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN BUCOVINA PDF
Codruţa Petronela BOUARU 37-41
NIVELURI ALE STRATEGIEI DE PROMOVARE A TURISMULUI PDF
Constanţa ENEA 42-46
SURSE ACTUALE DE AVANTAJ CONCURENŢIAL ÎN TURISM PDF
Claudia-Elena ŢUCLEA 47-51
ROLUL MASS-MEDIEI ÎN PROMOVAREA ORAŞELOR PDF
Ruxandra Irina POPESCU 52-57
POLITICI DE PROMOVARE A TURISMULUI SOCIAL ROMÂNESC PDF
Pavel STANCIU 58-63
ASPECTE REFERITOARE LA MEDIUL EXTERN AL FIRMEI DIN DOMENIUL TURISMULUI ŞI PRINCIPALELE DESTINAŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA PDF
Adrian Liviu SCUTARIU 64-70


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1844-2994