ASPECTE REFERITOARE LA MEDIUL EXTERN AL FIRMEI DIN DOMENIUL TURISMULUI ŞI PRINCIPALELE DESTINAŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA

Adrian Liviu SCUTARIU

Abstract


La connaissance du milieu externe est un élément essentiel pour chaque firme du domaine du tourisme. Le milieu externe comprend plusieurs catégories de facteurs externes: économiques, financiers, de management, démographiques, politiques, juridiques et naturels. La Roumanie a un potentiel naturel très bon pour le développement du tourisme. Bien qu’il existe beaucoup de points faibles pour le tourisme autochtone, les dernières années, il y a des efforts pour l’amélioration de ces aspects. Il est aussi nécessaire d’un management professionnel.

Keywords


management; financiers potentiels; démographiques; le développement du tourisme

References


Băcanu, B., (2000) - Management strategic, Editura Teora, București

Căprărescu, Gheorghiţa, (2005) – Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism, Editura Rosetti, Bucureşti

Durand, R.,( 2003) - Guide du management strategique, Dunod, Paris

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Autoritatea Naţională pentru Turism, Programul German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă (coordonatori), autori: Winfried Hildebrandt, Markus Maurin, Carmen Chaşovschi - Centrul de informare turistică – Ghid

practic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004

Petrescu, Ion, (2004) – Management european, Editura Expert, Bucureşti

Stavarache, G.- Ce trebuie să facem pentru a nu pierde turişti, Ziarul financiar, 3.09.2004

Vass, A., (2004) - Evaluarea performanţelor naţionale şi sectoriale ale comerţul exterior al României, Economica, I.R.L.I. anul XIII nr. 3

Zaman, G., (2004) - Pregătirea firmelor româneşti pentru aderarea la UE, Eeconomica, I.R.L.I. anul XIII nr. 3.

* * * Anuarul statistic al României, 2003


Full Text: PDFCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.