TOURISTIC POTENTIAL, MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN THE RARĂU MASSIF

Dinu OPREA-GANCEVICI, Gheorghe CHEIA

Abstract


As a socio-economic activity, tourism is strongly influenced by numerous factors that determine the size and direction of tourist flows. Mountain tourism is no exception; the mountainous land relief, which generates this type of tourism, possesses a large array of factors which, by definition, represent true attractions for tourists (morphometric elements, types and landforms, oxygen-rich air, specific flora and fauna), but also several factors that may inhibit tourist activity proper (development capacity, climate, natural phenomena hazards).In particular, with reference to the Rarău Massif, we shall emphasize its tourist potential, especially the geomorphologic one, but we shall also highlight the evolution and the present state of infrastructure (accommodation facilities, tourist paths). The cartographic analysis and representation were obtained using dedicated software, generically called Geographic Informatics Systems (GIS), and a social research method as well – the questionnaire. As such, our research features several maps that highlight the differentiated land relief potential as well as the potential resulted from the application of questionnaires, thus bringing into the foreground the areas with maximal morphologic attractiveness and implicitly potential for tourist activity. In order to make the most of the entire massif and to diversify tourist routes we propose new itineraries with a view to covering the entire area more effectively and offering new exploration variants for the massif. The applied questionnaire proves the connection between the tourist potential of land relief and tourists’ perceptions of the tourist sights in the Rarău Massif.

Keywords


he Rarău Massif; Tourist potential; Tourist infrastructure; Attractiveness

References


Barbu, N. (1976) Obcinele Bucovinei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

Barbu, N., Ionesi, L. (1973) Etapele de evoluţie geomorfologică a Obcinelor Bucovinei, în vol. Realizări în geografia românească, Bucureşti.

Barbu, N., Ionesi, L. (1987) Obcinele Bucovinei. Ghid turistic, Editura Sport-Turism, Bucureşti.

Bahaire, T., Elliote-White, M. (1999) The application of geographical informatiompns sistem (GIS) in sustainable tourism planning, a review Journal of Sustainable Tourism 7, pp.159-174.

Boers, B., Cottrell, S. (2007) Sustainable tourism infrastructure planning: a GIS supported approach, a review Tourism Geographies, no.9, pp.1-21.

Bojoi, I., Cârlan, N., Cocuz, I., Iacobescu, M., Iosep, I., Momoranu, O., Popescu-Argeşel, I., Ursulescu, N. (1979) Suceava. Ghid turistic al judeţului, Editura Sport-Turism, Bucureşti.

Ciangă, N. (1997) Turismul în Carpaţii Orientali (Studiu de geografie umană), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.

Ciangă, N., Dezsi, Ş. (2010) Amenajare turistică, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Erdeli, G., Istrate I. (1996) Amenajări turistice, Editura Universităţii Bucureşti.

Irimuş, I.A. (2010) Relieful, potenţial şi valorificare turistică, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.

Hapenciuc, V. (2003) Cercetarea statistică în turism: studiul fenomenului turistic în judeţul Suceava, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Kliskey, A.D. (2000) Recreation terrain suitability mapping: a explicit methodology for determining recreation potential for resource use assessement, A Landscape and Urban Planning, no.52, pp.33-43.

Lesenciuc, D. (2006) – Masivul Giumalău. Studiu geomorfologic, Editura Tehnopress, Iaşi.

Muntele, I., Iaţu, C. (2003) Geografia turismului. Concepte, metode şi forme de manifestare spaţio- temporală, Editura Sedcom Libris, Iaşi.

Oancea, C., Swizewscki, C. (1983) Rarău-Giumalău, colecţia Munţii Noştri, Editura Sport-Turism, Bucureşti.

Popescu-Argeşel, I., Iosep, I. (1972) Depresiunea Cîmpulung. Observaţii geomorfologice, în Comunicări şi referate geomorfologice, Suceava.

Popp, N., Iosep, I., Paulencu, D. (1973) Judeţul Suceava, Editura Academiei, Bucureşti.

Raclaru, P. (1967) Vegetaţia pajiştilor din masivul Rarău, în Comunicări de botanică, Bucureşti.

Raclaru, P. (1973) Flora de la Pietrele Doamnei, în Studii şi comunicări de ocrotirea naturii, Suceava.

Rusu C. (1997) Masivul Rarău. Aspecte fizicogeografice, Editura Helios, Iaşi.

Seghedin, T. (1970) Rezervaţii naturale, cunoaştere şi protecţia lor în judeţul Suceava, în Studii şi comunicări ocrotirea naturii, Suceava.

Seghedin, T.G. (1983) Rezervaţii naturale din Bucovina, Editura Sport-Turism, Bucureşti.

Sîrcu, I., Barbu, N., Paulencu, D. (1971) Masivul Rarău. Unele observaţii geomorfologice, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, secţiunea II, tom XVII, Iaşi.

Sîrcu, I., Barbu, N., Paulencu, D. (1972) Contribuţiicu privire la geomorfologia Masivului Rarău, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, secţiunea II C, tom XVIII, Iaşi

Ştefureac, T. (1965) Rezervaţia Codrul Secular Slătioara, Ghid geobotanic pentru Moldova de Nord, Bucureşti.

Török-Oance, M., Voiculescu, M., Ardelean, M., Popescu, F. (2010) Utilizarea modelului numeric al terenului în analiza potenţialului natural al spaţiului turistic Muntele Mic – Poiana Mărului – Munţii Țarcu, în vederea extinderii şi amenajării domeniului schiabil, în Forum Geografic, nr.9, pp.173-180, Craiova.

*** Breviarul turistic al judeţului Suceava, anii – 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010.


Full Text: PDFCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.