THE PRESENCE OF THE DEICITIC ADVERBS ON THE SITES THAT PROMOTE THE TOURISM. NECESSITY OR PERSUASION?

Silvia PINTEA

Abstract


ttt

Keywords


deictic adverbs; tourism websites; persuasion; advertising; customers

References


Benveniste, E., (2000) Probleme de lingvistică generală, vol I, II, Bucureşti, Editura Teora Universitas

Ciompec, Georgeta, (1985) Morfosintaxa adverbului românesc. Sincronie şi diacronie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică

Cristea, T., (1975) Le locatif spatio-temporel en français contemporain, Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti

Dominte, Constantin, (1970) Exprimarea relaţiilor spaţiale şi temporale prin prepoziţii în limba română, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti

Dimitrescu, F. .(2003), Menţiuni asupra sistemului deicticeler româneşti în Drumul neîntrerupt al limbii române, 2, Cluj-Napoca, Ed. Clusium, p. 84-100

Nedelea, V. (2010)., Adverbul ca modalitate de exprimare a locului și timpului în limba română, București, Teza de doctorat

Nica, Dumitru (1988), Teoria părţilor de vorbire. Cu aplicaţii la adverb, Iaşi, Editura Junimea

Ricoeur, P. (1999), De la text la acţiune (Eseuri de hermeneutică II), Cluj, Ed. Echinox

Săteanu, Cornel (1980), Timp şi temporalitate în limba română contemporană, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică

Uricaru, L. (2003), Temporalitate şi limbaj, Bucureşti, Allfa

Academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (2005), Gramatica limbii române, I, Cuvântul, II, Enunţul, Bucureşti, Editura Academiei Române


Full Text: PDFCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.