THE PREMISSES FOR SPORT TOURISM DEVELOPMENT AND PRACTICING IN BISTRITA-NĂSĂUD COUNTY

Ioan BÂCA

Abstract


Sport Tourism is a form of relaxation and active leisure based on motric activities that contribute to health maintenance. The social dimension of sport tourism results from its ability to mobilize large masses of the population to participate in recreational activities and to contribute to the pursuit of project development and exploiting potentially attractive regions (tourist resorts, recreational complexes, etc.). At the level of Bistriţa-Năsăud County, organising and pursuing sport tourism is based on three fundamental elements: natural resources, infrastructure, and tourism sport tradition. Among sport tourism activities, following are noteworthy: cycling tourism, hiking, horseback riding, swimming, navigation, skiing, paragliding, alpine skiing, ski touring, enduro, etc.

Keywords


sport tourism; active tourist; recreational sport; Bistrița-Năsăud County

References


Bâca, I., Şteff, I., (2010), Colibiţa-dimensiuni turistice, ed. Nova Didactica, Bistriţa

Bâca, I., (2012), Arealul turistic Piatra Fântânele-Măgura Calului, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca

Chintăuan,I., (1998), Bistriţa-Năsăud. Ape minerale şi staţiuni, Ed. Supergraph, Cluj-Napoca

Chintăuan, I., et al., (2004), Arii protejate din Bistriţa-Năsăud, Ed. Supergraph, Cluj-Napoca

Cocean, P., et al., (2011), Judeţul Bistriţa-Năsăud, Colecţia Judeţele României, Ed. Academiei Române, Bucureşti

Mac, I., Csaba, B., (1992), Munţii Oaş-Gutâi-Ţibleş, Colecţia Monografii Montane, Bucureşti

Naum, T., Moldovan, Gr., (1987), Munţii Bârgăului, Colecţia Munţii Noştri, Ed. Sport-Turism, Bucureşti

Naum, T., Butnaru, E., (1989), Munţii Călimani, Colecţia Monografii Montane, Ed. Sport-Turism, Bucureşti

***(2011), Planul Urbanistic Zonal (PUZ)-Complex Sportiv Polivalent în extravilanul localităţii componente Unirea – Zona Poligon”, Primăria Municipiului Bistriţa

***(2010), Studiu de dezvoltare a comunei Bistriţa Bârgăului. Studiu de fundamentare privind perspectivele de dezvoltare durabilă cu detalierea potenţialului turistic, Halcrow Romania SRL, Bucureşti, Primăria Comunei Bistriţa Bârgăului


Full Text: PDFCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.